POWER


Projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego”

Projekt jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Cel projektu: Wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej

Beneficjenci: Instytucje, których projekty zostały zakwalifikowane na listę rezerwową programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna” w konkursie w roku 2014.

Grupa docelowa projektu: Uczniowie, absolwenci (nie dłużej niż 1 rok od zakończenia nauki) oraz kadra kształcenia i szkolenia zawodowego zgodnie z zasadami określonymi dla programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”.

Zasady realizacji: Projekty będą realizowane na zasadach określonych dla programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”


Źródło:
http://www.power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe%20/lang:pl

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego
i Międzykulturowego "Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel./fax +48 71 349 73 15

info@fundacja-faveo.pl