MOBI

Projekt  „Mobilność międzynarodowa kluczem do jakości edukacji zawodowej” – MOBI jest projektem mobilności współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten kierowany jest do dwóch grup beneficjentów: po pierwsze do uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodzie hotelarz/gastronom, po drugie do nauczycieli zawodu oraz osób odpowiedzialnych za praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach. W sumie w projekcie bierze udział 30 uczniów Szkoły Ponadgimnazjalnej im. Orła Białego w Międzyborzu, 30 uczniów Zespołu Szkól im. T. Kościuszki w Miliczu oraz 10 nauczycieli zawodu i opiekunów praktyk z przedsiębiorstw branży hotelarskiej i gastronomicznej.

Wszystkie grupy zostaną zakwaterowane w Bildungsnetzwerk w Magdeburgu, gdzie odbywać się będą praktyki oraz warsztaty zawodowe.

 

 Cele projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i innowacyjności praktycznego kształcenia zawodowego w branży hotelarskiej i gastronomicznej poprzez zwiększenie mobilności międzynarodowej uczniów i osób kształcących i wzmocnienie ponadsektorowej, polsko-niemieckiej sieci współpracy.

 Działania  w projekcie  

Punktem kulminacyjnym działań w projekcie jest realizacja 3 tygodniowych praktyk dla  uczniów z branży hotelarsko-gastronomicznej oraz pobytu o charakterze szkoleniowo-obserwacyjnym dla 10 osób uczestniczących w kształceniu zawodowym dla branży hotelarsko-gastronomicznej. Uczniowie wyjadą w 2 grupach 30-osobowych. Pierwszy wyjazd uczniów ZSP w Międzyborzu odbędzie się na początku marca, drugi wyjazd uczniów ZS w Miliczu będzie miał miejsce w październiku.

Pobyt 10 nauczycieli i osób odpowiedzialnych za praktyk w przedsiębiorstwach będzie obejmować 5 dni w marcu.

Uczniowie podczas pobytu w ośrodku edukacyjnym Bildungsnetzwerk w Magdeburgu będą mieli okazję zwiększyć swoje kompetencje i umiejętności w swoim zawodzie, a ponadto dzięki bogatej ofercie kulturalnej i historycznej lepiej poznać region, w którym spędzą trzy tygodnie podczas praktyk.

Wyjazd nauczycieli zawodu oraz osób odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach obejmować będzie zajęcia praktyczne uzupełnione o spotkania u pracodawców niemieckich z branży hotelarsko-gastronomicznej.

Praktyki poprzedzać będzie etap przygotowawczy, polegający na przygotowaniu formalno-organizacyjnym oraz kulturowym (w tym językowym) uczestników na wyjazd zagraniczny. Etap ten poświęcony jest z jednej strony formalnemu i organizacyjnemu przygotowaniu wyjazdu, z drugiej strony otwarciu międzykulturowemu uczestników projektu. 

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego
i Międzykulturowego "Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel./fax +48 71 349 73 15

info@fundacja-faveo.pl