Uczestnicy projektu wybrani

W dniu 07.01.2015 r. zakończona została rekrutacja  w Szkole Ponadgimnazjalnej im. Orła Białego w Międzyborzu do projektu MOBI. W sumie na trzytygodniowe praktyki zagraniczne w marcu wyjedzie 30 uczniów kształcących się w branży hotelarskiej i gastronomicznej. W marcu również grupa nauczycieli zawodu branży hotelasko-gastronomicznej oraz pracodawców oferujących miejsca praktyk wyjedzie na 5 dni do Niemiec, by odbyć  kursy praktyczne i szkolenia teoretyczne.

Kolejne spotkanie formalno-organizacyjne w sprawach projektu planowane jest na 05.02.2015 r.

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego
i Międzykulturowego "Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel./fax +48 71 349 73 15

info@fundacja-faveo.pl